Hoe kan ik geven?

Geven aan de kerk kan in de collecte die tijdens de diensten wordt opgehaald. U kunt ook een bedrag overschrijven op de bankrekening van de kerk.

IBAN: NL40 ABNA 0527 7358 09
T.n.v. Evangelie Gemeente Deventer
BIC Code: ABNANL2A

ANBI

Evangelie Gemeente De Deur te Deventer is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Evangelie Gemeente De Deur Deventer volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Meer informatie over de ANBI kunt u vinden op anbibank.nl/Deventer.html
ANBI-instellingnummer: 818592473
RSIN-nummer: 852116779